Märksystem för din marknad

Det är alltid företaget som säljer en produkt som har ansvaret för att märkningen stämmer. Inom många branscher är märkning av produkter viktigt. Inom livsmedelsindustrin är rätt märkning en del av kedjan som bidrar till rättvis och sund konkurrens mellan företag, från jord till bord. Läs mer här om märkning för just din marknad.

Rätt märkning

När du tillverkar och säljer livsmedel är märkningen på förpackningarna viktiga. Du får inte lura eller vilseleda konsumenter. Märkningen måste bland annat vara lätt att förstå och väl synlig. Språket ska vara på svenska eller ett annat språk som obetydligt skiljer sig från svenska. Läsbarheten ökar då det finns ett krav på minsta tillåten teckenstorlek. På stora förpackningar är minsta tillåtna textstorlek 1,2 millimeter och på små förpackningar är minsta tillåtna textstorlek 0,9 millimeter. Läs mer hos livsmedelsverket för att lära dig mer om märkning inom livsmedelsindustrin.

Marknader som kräver märkning

Det finns flertalet marknader som kräver korrekt märkning på sina produkter. Förutom livsmedelsindustrin är även textilmarknaden en marknad där rätt märkning måste finnas. Kraven för märkning på textilprodukter ser olika ut beroende på vilken typ av produkt det är. Det är fiberförordningen som är det centrala regelverket inom området.

Fiberförordningens syfte är att säkerställa att EU:s konsumenter bland annat får rätt och samstämmig information inom kläd- och textilmarknad.

Comments are closed.

Sök

Kategorier

Arkiv